Skip to main content

Windows aplikacije sa Visual FORTRAN-om UNTZ

O kursu

Kratke upute za kreiranje windows aplikacija sa programskim jezikom Visual Fortran.

Zahtjevi

Poznavanje osnova programiranja sa programskim jezikom FORTRAN.

Nastavnici na kursu

Course Staff Image #1

Dr sci. Adila Nurić

Redovni profesor Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli na naučnoj oblasti Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modelovanje.

Često postavljena pitanja

Da li je potrebno korištenje dodatne literature za praćenje kursa?

Ne.

  1. Course Number

    VFWP
  2. Classes Start

    May 01, 2020
  3. Estimated Effort

    03:00
Enroll