Skip to main content

Organizacija nastavnog procesa za predmet Biologija UNTZ

Enrollment is Closed

O kursu

Cilj ovoga kursa je osposobljavanje budućeg učitelja/nastavnika da koristi savremenu nastavnu tehnologiju planiranja, pripremanja, i praćenja nastave, te vrednovanje vlastitog rada.

Zahtjevi

Nisu potrebni posebni preduslovi za praćenje ovog kursa.

Osoblje na kursu

Course Staff Image #1

Dr sc. Amela Begić

Dr sc. Amela Begić, viši asistent na Odsjeku za biologiju, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli na užoj naučnoj oblasti “Genetika, biologija ćelije i mikrobiologija” angažovana je kao spoljni saradnik. Kao professor biologije zaposlena je u Gimnaziji “Meša Selimović” u Tuzli. Osnovna oblast istraživanja i rada je usmjerena prema antopološkim i populaciono genetičkim istraživanjima humane populacije. Koautor je četiri udžbenika iz biologije za devetogodišnju osnovnu školu, jednog univerzitetskog udžbenika i više naučnih i stručnih radova iz navedenih oblasti istraživanja.

Često postavljena pitanja

Za praćenje kursa da li je potrebno koristiti dodatnu literaturu?

Za praćenje kursa može se koristiti sva dostupna literatura iz oblasti metodike nauke biologije.

  1. Course Number

    UNTZ7
  2. Classes Start

    Jan 29, 2017
  3. Classes End

    Jul 31, 2018