Skip to main content

Šok UNTZ

Enrollment is Closed

About This Course

Prezentovani materijal govori o mehanizmu nastanka i podjeli šoka. Šok predstavlja akutni poremećaj cirkulacije uslijed kojeg nastaje neadekvatno snabdjevanje tkiva kiseonikom i hranljivim materijama. Kao posljedica toga narušavaju se osnovni ćelijski procesi što progresivno dovodi do oštećenja, a u krajnjem slučaju i smrti ćelije. Obzirom da je u šoku insuficijentna cirkulacija u više organskih sistema, razvija se sindrom multiorganske disfunkcije.

Šok, kao životno ugrožavajuće stanje, može se javiti u različitim stanjima, pa se prema uzroku koji dovodi do njegovog nastanka dijeli na: hipovolemijski (uslijed gubitka vaskularnog volumena), kardiogeni (kod oboljenja srca), obstruktivni (kompresija srca) i distributivni (uslijed periferne vazodilatacije i može biti:neurogeni, anafilaktični i septični). Preživljavanje i ishod pacijenata u šoku poboljšavaju se s ranom perfuzijom (korekcijom vaskularnog volumena), adekvatnom oksigenacijom i identifikacijom sa odgovarajućim tretmanom uzroka šoka.

Requirements

U smislu efektivnog praćenja kursa studenti bi trebalo da imaju prethodno usvojeno znanje iz fiziologije i patofiziologije

Course Staff

Course Staff Image #1

Dr sc. Jasmina Smajic

Dr sc. Jasmina Smajić je zaposlena na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla na Klinici za anesteziju i reanimaciju, odjeljenje intenzivne njege. Istovremeno je angažovana u nastavnom procesu kao docent na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Tokom svog praktičnog i naučnog rada objavila je više naučnih visoko rangiranih radova. Član je asocijacije ljekara anesteziologa i reanimatologa Federacije Bosne i Hercegovine i Evropskog udruženja anesteziologa. Učestvuje kao izlagač na brojnim kongresima i simpozijumima.

Frequently Asked Questions

Da li je potrebno tokom praćenja kursa koristiti dodatnu literaturu?

Ne, međutim postoje brojni otvoreni online sadržaji koje mogu biti pomoć prilikom praćenja kursa i za usvajanje gradiva.

  1. Course Number

    UNTZ6
  2. Classes Start

    Jan 01, 2017
  3. Classes End

    Dec 31, 2019