Skip to main content

Triaksijalni opit na uzorcima uglja UNTZ

About This Course

Kursom se prati metodologija triaksijalnog ispitivanja uzoraka uz teoretski osvrt na primjenjene postupke.

Ispitivanje je rađeno u laboratoriju za geomehaničko istraživanje na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu.

Preduslovi

Za efektivno praćenje ovog kursa neophodna su prethodna saznanja iz oblasti mehanike i geomehanike.

Osoblje

Course Staff Image #1

Mr sc. Mersudin Hodžić

Mr sc. Mersudin Hodžić je viši laborant na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu za užu naučnu oblast Mehanika sa geomehanikom i geotehnika. Oblast istraživanja je vezana za probleme geomehaničke analize u rudarstvu, geologiji i građevinarstvu. Autor je više naučnih i stručnih radova i učesnik na izradi projekata, studija i elaborata iz oblasti geotehnike.

Često postavljena pitanja

Da li je potreban specifičan softver za obradu podataka?

Ne nije potreban poseban softver.Obrada se može odraditi manuelno ili korištenjem bilo kojeg dostupnog programa koji podržava iscrtavanje jednostavnih geometrijskih likova.

Za koju vrstu materijala je namjenjen predstavljni opit (tlo/stijena)?

Predstavljeni opit namijenjen je isključivo za stijenske materijale.

  1. Course Number

    UNTZ4
  2. Classes Start

    Mar 07, 2016
  3. Estimated Effort

    4
Enroll