Skip to main content

Proces bušenja i miniranja na površinskim kopovima UNTZ

About This Course

Kurs kroz niz video zapisa prezentuje procese bušenja, miniranja, utovara, transporta i istresanja odminiranog materijala na površinskom kopu.

Video zapisi su kreirani tokom jedne od terenskih vježbi studenata Rudarsko-geolšsko-građevinskog fakulteta odsjek rudarstvo.

Preduslovi

Za praćenje ovog kursa neophodna su prethodna znanja vezano za osnove površinske eksploatacije mineralne sirovine.

Nastavno osoblje

Course Staff Image #1

Samir Nurić

Dr sc. Samir Nurić, je redovni profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na užoj naučnoj oblasti Površinska eksploatacija mineralnih sirovina. Autor je tri udžbenika i brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti površinske eksploatacije, optimizacije i simulacije.

Često postavljena pitanja

Da li je potrebna posebna verzija programa za praćenje video zapisa?

Ne.

Kome je namjenjen kurs?

Kurs je namjenjen kako studentima tako i ostalim zainteresovanim za nova saznanja iz oblasti površinske eksploatacije.

  1. Course Number

    UNTZ3
  2. Classes Start

    May 01, 2016
Enroll