Skip to main content

Razvoj algoritma i kreiranje programa UNTZ

About This Course

Kurs kroz niz lekcija prezentuje osnove razvoja algoritma kod rješavanja problema. Na osnovu razvijenog algoritma slijedi izrada programa u nekom od programskih jezika.

Ovaj kurs se bavi izučavanjem klasičnog programiranja sa programskim jezikom FORTRAN koji je osnova za windows i objektno orijentisano programiranje sa FORTRAN-om.

Preduslovi

Nisu potrebni posebni preduslovi za praćenje ovog kursa.

Nastavno osoblje

Course Staff Image #1

Adila Nurić

Dr sc. Adila Nurić je redovni profesor pri Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu na užoj naučnoj oblasti Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje. Osnovna oblast istraživanja i rada je kompjutersko modelovanje i simulacija sistema, programiranje, statistika i geostatistika. Autor je tri knjige i više naučnih i stručnih radova iz navedene oblasti istraživanja.

Često postavljena pitanja

Za praćenje kursa da li je potrebno koristiti dodatnu literaturu?

Za praćenje kursa može se koristiti sva dostupna literatura iz oblasti razvoja algoritama i programiranja ali nije nužno neophodna.

Da li postoje i vježbe uz prezentovani kurs?

Uz dati kurs biti će priložene vježbe kao i testiranja znanja.

  1. Course Number

    UNTZ2
  2. Classes Start

    May 01, 2016
  3. Estimated Effort

    04:00
Enroll