Skip to main content

Bežične komunikacije UNTZ

O kursu

Ovaj kurs daje sveobuhvatan pregled i napredno saznanja modernih mobilnih i bežičnih komunikacijskih sistema.

Nadovezujući se na prethodno znanje o digitalnim komunikacijama, studenti razvijaju razumijevanje o izazovima i mogućnostima koje donosi bežični medij u projektovanju sadašnje i budućih bežičnih komunikacijskih sistema i mreža.

Preduslovi

Poznavanje osnovnih principa digitalnih komunikacija.

Nastavno osoblje

Course Staff Image #1

Suad Kasapovic

Prof. dr. Suad Kasapovic je vanredni profesor na Katedri za telekomunikacije, Fakulteta elektrotehnike Univerziteta u Tuzli. Njegove naučne oblasti istraživanja su napredni telekomunikacijski sistemi, IT računarski sistemi i mreže i bežične komunikacije. Objavio je dvije knjige i više od 35 naučnih radova. Učestvovao je u mnogim međunarodnim i domaćim projektima od kojih je vodio dva međunarodna i tri domaća projekta.

Course Staff Image #2

Sandra Ibric

Sandra Ibrić je student master studija na Fakultetu elektrotehnike Univerziteta u Tuzli, modul Telekomunikacije. Radi kao viši asistent na Odsjeku za Telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike. Završila je dodiplomski studij na odsjeku za Telekomunikacije. Posebno je zainteresovana za oblasti biomedicinskog inžinjeringa i mobilnih komunikacija.

Često postavljena pitanja

Da li trebam kupiti knjigu?

Ne.

Kome je namijenjen kurs?

Kurs je namijenjen studentima i nastavnicima fakulteta elektrotehnike i računarstva.

  1. Course Number

    UNTZ1
  2. Classes Start

    Apr 11, 2016
  3. Estimated Effort

    11:00
Enroll