Skip to main content

Softverski potpomognuto dizajniranje UNTZ

O ovom kursu

Kurs u poglavlju dva se bavi numeričkom analizom primjenom numeričkih metoda.

Zahtjevi

Nije potrebno posebno predzanje za praćenje ovog kursa.

Osoblje na kursu

Course Staff Image #1

Dr sci. Adila Nurić

Dr sci. Adila Nurić je redovni profesor na užoj naučnoj oblasti Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modelovanje, Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

FAQ - Često postavljena pitanja

Da li je potrebno nabaviti posebnu literaturu?

Za praćenje ovog kursa možete da koristiti bilo koju raspoloživu literaturu iz Više analize, Numeričke metode, Numerička analiza.

  1. Course Number

    SPD_2
  2. Classes Start

    Mar 17, 2020
Enroll