Skip to main content

Geostatističko mapiranje u rudarstvu UNTZ

About This Course

Kurs je sastavljen od više lekcija koja prate nekoliko poglavlja. Obrađeni su elementi osnova geostatistike, primjene teorije vjerovatnoće i statistike, uvoda u matematičku statistiku, kombinatorika, teorija vjerovatnoće, teoretske raspodjele, korelaciona analiza, Variogrami i kriging metoda.

Requirements

Za praćenje ovog kursa potrebno je poznavanje osnova matematike kao i osnova rudarstva

Course Staff

Course Staff Image #1

Adila Nurić

Dr sc. Adila Nurić je redovni profesor pri Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu na užoj naučnoj oblasti Geoprostorne informacije, inženjerska grafika i numeričko modeliranje. Osnovna oblast istraživanja i rada je kompjutersko modelovanje i simulacija sistema, programiranje, statistika i geostatistika. Autor je tri knjige i više naučnih i stručnih radova iz navedene oblasti istraživanja.

Frequently Asked Questions

Da li je potrebna dodatna literatura za praćenje ovog kursa?

U kursu nisu prezentovani detalji izvođenja formula za proračune pa u smislu usvajanja dodatnog znanja o segmentu izvoda formula može se korititi dodatna literatura iz oblasti Variogram i Kriging metoda.

  1. Course Number

    R_GMuR
  2. Classes Start

    Sep 01, 2018
Enroll