Skip to main content

O kursu

U okviru kursa izučavaju se arhitektura i tehnologije www-a, kao najviše korišćenog Internet servisa. Polaznici se upoznaju sa klijentskim tehnologijama za razvoj web aplikacija kao i metodama za razvoj i dizajniranje web sajtova.Nakon usješno završenog kursa, polaznici stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno projektuju i izrade web sajt primjenom HTML i CSS tehnologije.

Preduslovi

Poznavanje osnova programiranja

Predavač

Snežana Šćepanović

Snežana je profesor na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Na ovom fakultetu drži predavanja iz oblasti web programiranja. U ovom kratkom kursu je predstavila teorijske osnove html-a i css-a

Nađa Žarić

Nađa je asistentkinja na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Na ovom fakultetu drži vježbe iz oblasti web programiranja. U ovom kratkom kursu je predstavila osnove html-a i css-a

Često postavljana pitanja

Da li je potrebno da znam programiranje?

Poželjno je poznavati osnovnu logiku programiranja i terminologiju. Ali nije neophodno jer se kreće od osnova.

Da li moram imati softver za slušanje ovog kursa

Za uspješno praćenje kursa nije potreban softver. Dovoljno je imati neki od naprednijih notepadd alata poput notepad++

  1. Course Number

    UNIM5
  2. Classes Start

    Mar 09, 2015
  3. Estimated Effort

    02:00
Enroll