Skip to main content

Java programiranje UNIM

O kursu:

Kurs Java programiranje omogućava polaznicima da ovladaju objektno-orjentisanim načinom mišljenja i razumiju osnovne koncepte programiranja u programskom jeziku Java. Sastoji se od sedam poglavlja. Svako poglavlje sadrži kratak teorijski pregled, zadatke sa rješenjima i zadatke za samostalan rad.

Ishodi ucenja:

Nakon uspješno savladanog predmetnog sadržaja, student će moći:

 • razumjeti teoriju i koncepte objektno-orjentisanog programiranja
 • koristiti programsko okruženje za razvoj Java programa
 • kodirati programe i rješavati konkretne zadatke
 • prepoznati klase i objekte na realnim primjerima
 • koristiti koncepte nasleđivanja, interfejsa i apstraktnih klasa
 • obrađivati i kreirati izuzetke
 • kreirati datoteke, čitati njihov sadržaj i upisivati sadržaj programskim putem
 • analizirati probleme i identifikovati načine za njihovo rješenje
 • primijeniti stečena znanja za rješavanje realnih problema

DODATNA LITERATURA:

 • H. Schildt, „Java J2SE 5 Kompletan priručnik“, prevod Mikro knjiga
 • B. Eckel, „Thinking in Java“, prevod Mikro knjiga

Preduslovi

Nema

Profesori

Course Staff Image #1

Tijana Vujičić

Tijana je završila osnovne i specijalisticke studije na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran u Podgorici i master studije na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, gjde sada pohađa doktorske studije. Oblasti interesovanja: programiranje, softversko inženjerstvo, vještačka inteligencija, mašinsko učenje. Trenutno radi kao asistentkinja na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran gdje drži vježbe iz oblasti programiranja u Javi. U ovom kratkom kursu je predstavila osnove Java programiranja.

Tijana Vujičić CV

Često postavljana pitanja

Da li je se u ovom kursu radi napredno programiranje?

Ne, ovo je osnovni kurs Jave i u njemu cemo preći samo početni moduo programiranja u Javi.

Da li moram imati softver kako bi pratio ovaj kurs?

Uspješnost programiranja leži u praktičnom radu. Imajući ovo u vidu svim studentima se savjetuje da sve primjere koji se rade na kursu sami otkucaju i iskodiraju. Preporučuju se sledeći softveri: BlueJ ili Eclipse.

 1. Course Number

  UNIM4
 2. Classes Start

  Mar 29, 2015
Enroll