Skip to main content

Java programiranje UNIM

O kursu:

Kurs Java programiranje omogućava polaznicima da ovladaju objektno-orjentisanim načinom mišljenja i razumiju osnovne koncepte programiranja u programskom jeziku Java. Sastoji se od sedam poglavlja. Svako poglavlje sadrži kratak teorijski pregled, zadatke sa rješenjima i zadatke za samostalan rad.

Preduslovi

Nema

Profesori

Course Staff Image #1

Tijana Vujičić

Tijana je asistentkinja na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Na ovom fakultetu drži vježbe iz oblasti programiranja u Javi. U ovom kratkom kursu je predstavila osnove Java programiranja

Često postavljana pitanja

Da li je se u ovom kursu radi napredno programiranje?

Ne, ovo je osnovni kurs Jave i u njemu cemo preći samo početni moduo programiranja u Javi.

Da li moram imati softver kako bi pratio ovaj kurs?

Uspješnost programiranja leži u praktičnom radu. Imajući ovo u vidu svim studentima se savjetuje da sve primjere koji se rade na kursu sami otkucaju i iskodiraju. Za kodiranje im je potrebana eclipsa.

  1. Course Number

    UNIM4
  2. Classes Start

    Mar 29, 2015
Enroll