Skip to main content

O kursu

U okviru kursa izučavaju se arhitektura i tehnologije www-a, kao najviše korišćenog Internet servisa. Polaznici se upoznaju sa klijentskim tehnologijama za razvoj web aplikacija kao i metodama za razvoj i dizajniranje web sajtova.Nakon usješno završenog kursa, polaznici stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno projektuju i izrade web sajt primjenom HTML i CSS tehnologije

Preduslovi

Nema.

Predavač

Snežana Šćepanović

Snežana je profesor na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Na ovom fakultetu drži predavanja iz oblasti web programiranja. U ovom kratkom kursu je predstavila teorijske osnove html-a i css-a

Nađa Žarić

Nađa je asistentkinja na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran. Na ovom fakultetu drži vježbe iz oblasti web programiranja. U ovom kratkom kursu je predstavila osnove html-a i css-a

Često postavljana pitanja

Da li je potrebno da znam programiranje?

Poželjno je poznavati osnovnu logiku programiranja i terminologiju.

Da li moram imati softver za slušanje ovog kursa

Za uspješno praćenje kursa nije potreban softver. Dovoljno je imati neki od naprednijih notepadd alata poput notepad++

  1. Course Number

    UNIM3
  2. Classes Start

    Nov 07, 2014
  3. Estimated Effort

    02:00
Enroll