Skip to main content

O kursu

Studenti na ovom kursu stiču teorijska i praktična znanja iz MS Excel-a 2010 kako bi savladavali neke posebne funkcije i trikove. Kurs je osmišljen tako da razumljiv način upozna sa programom Microsoft Excel 2010. Studenti se prvo upoznaju sa interfejsom programa, a dalje uče kako da koriste ugrađene alate i opcije. Microsoft Excel 2010 je vrlo moćan program koji studentima može pomoći i u jednostavnim poslovima i proračunima, ali i u komplikovanim zadacima. Cilj kursa je sticanje znanja neophodnih za uspješno korišćenje svih dostupnih alata i opcija programa Microsoft Excel 2010. Polaznici će se upoznati sa dostupnim alatima programa i najboljim načinom upotrebe tih alata. Po završetku kursa polaznici će biti u stanju da samostalno vrše tabelarne kalkulacije, da vrše filtriranje podataka, da koriste prednosti grafikona i dijagrama i da kreiraju i koriste pivot tabele i makroe.

Preduslovi

Osnove Windows operativnog sistema.

Predavač

Sonja Klenak

Sonja je profesor na Fakultetu za Informacione tehnologije Univerziteta Mediteran na kojem predaje MS Office alate.

  1. Course Number

    UNIM2
  2. Classes Start

    Mar 16, 2015
Enroll