Skip to main content

SQL upitni jezik UNIM

O kursu

SQL je sruktuirani upitni jezik koji omogućava korisnicima pristup podacima u sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka, kao što su MySQL, Oracle, Microsoft SQL server i drugi, tako što dopušta korisnicima da opišu podatke koje žele da dobiju. Takođe im omogućava da definišu podatke u nekoj bazi podataka i da manipulišu tim podacima. U ovom kursu je napravljen kratak osnovni pregled SQL naredbi i SQL sintakse na konkretnim primjerima, nakon kojeg student stiče osnovno znanje o SQL upitnom jeziku.

Preduslovi

Poznavanje osnova dizajna relacionih baza podataka. Poznavanje sql developer - datamodeler radnog okruzenja. Poznavanje rada na windows operativnom sistemu.

Predavač

Jelena Ljucović

Radi kao asistent na Fakultetu za informacione tehnologija, Univerziteta Mediteran u Podgorici. Završila je osnovne i specijalisticke studije na Prirodno - matematickom fakultetu u Podgorici. Oblasti interesovanja: data mining, vještačka inteligencija, sistemi za upravljanje bazama podataka.

Često postavljana pitanja

Da li je potrebno da znam programiranje?

Ne, SQL se može savladati i bez prethodnog poznavanja nekog programskog jezika

Da li moram imati softver za slušanje ovog kursa?

U ovom kursu se baziramo na Oracle serveru za upravljanje bazama podataka i to "open" verzija koja se legalno i besplatno može skinuti sa njihovog zvaničnog sajta, međutim SQL jezik je uniforman i može se koristiti na bilo kojem sistemu za upravljanje bazama podataka.

  1. Course Number

    UNIM1
  2. Classes Start

    Apr 14, 2015
  3. Estimated Effort

    02:00
Enroll