Skip to main content

SQL upitni jezik UNIM

O kursu

SQL je sruktuirani upitni jezik koji omogućava korisnicima pristup podacima u sistemima za upravljanje relacionim bazama podataka, kao što su MySQL, Oracle, Microsoft SQL server i drugi, tako što dopušta korisnicima da opišu podatke koje žele da dobiju. Takođe im omogućava da definišu podatke u nekoj bazi podataka i da manipulišu tim podacima. U ovom kursu je napravljen kratak osnovni pregled SQL naredbi i SQL sintakse na konkretnim primjerima, nakon kojeg student stiče osnovno znanje o SQL upitnom jeziku.

Preduslovi

Poznavanje osnova dizajna relacionih baza podataka. Poznavanje sql developer - datamodeler radnog okruzenja. Poznavanje rada na Windows operativnom sistemu.

Predavač

Jelena Ljucović

Jelena Ljucović je asistent na Fakultetu za Informacione tehnologija, Univerziteta Mediteran u Podgorici. Osnovne i specijalisticke studije završila je na Prirodno - matematičkom fakultetu u Podgorici, sa prosječnom ocjenom 9.98, na kojem radi magistarsku tezu iz oblasti rudarenja društvenih mreža i graf baza podataka. Tokom studiranja bila je stipendista Fondacije Lompar sa Cetinja i isticala se kao jedan od pet najboljih studenata u Crnoj Gori. Oblasti interesovanja su joj: data mining, vještačka inteligencija, sistemi za upravljanje bazama podataka.

Često postavljana pitanja

Da li je potrebno da znam programiranje?

Ne, SQL se može savladati i bez prethodnog poznavanja nekog programskog jezika

Da li moram imati softver za slušanje ovog kursa?

U ovom kursu se baziramo na Oracle serveru za upravljanje bazama podataka i to "open" verzija koja se legalno i besplatno može skinuti sa njihovog zvaničnog sajta, međutim SQL jezik je uniforman i može se koristiti na bilo kojem sistemu za upravljanje bazama podataka.

Da li mi je potrebna knjiga?

Ne, materijal dat onlajn je sasvim dovoljan. Na internetu postoji niz besplatnih resursa vezanih za SQL i oni mogu biti pomoćno sredstvo.

Na kojim podacima vježbati?

U okviru lekcija se nalaze putanje i instrukcije za preuzimanje potrebnih podataka.

Pod kakvom licencom je izdat ovaj kurs?

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International To znači da možete slobodno koristiti kurs, prepravljati ga i dopunjavati (dok god se dalje dijeli na isti način) i koristiti u nekomercijalne svrhe.

  1. Course Number

    UNIM1
  2. Classes Start

    Apr 14, 2015
  3. Estimated Effort

    02:00
Enroll