Skip to main content

HTML priručnik UNIKG

O kursu

HTML je programski jezik (hipertekstualni jezik za označavanje) koji pokreće web. U kombinaciji sa drugim veb tehnologijama, HTML se koristi za kreiranje veb stranica, kao I korisničkog interfejsa za veb I mobilne aplikacije.

Ukoliko savladate gradivo iz ovog kursa, steći ćete znanja koja možete upotrebiti u različitim IT projektima, počev od kreiranja jednostavnijih veb stranica, pa do rada na složenijim veb aplikacijama.

Kurs je koncipiran tako da na jednom mestu, koncizno i jasno pruži pregled osnovnih HTML elemenata, kao i način upotrebe sa primerima.

HTML elementi su podeljeni u kategorije i za svaki element, dat je opis, podrška za veb pregledače, kao i primer.

Kurs se sastoji iz sledećih celina:

 • Uvod u HTML
 • Osnovni tagovi
 • Formatiranje
 • Forme
 • Frejmovi
 • Slike
 • Audio i video
 • Linkovi
 • Liste
 • Tabele
 • Dizajn
 • Meta tagovi
 • Skripte

Preduslovi

Nije neophodno predznanje iz ove oblasti, ali je poželjno poznavanje osnova World Wide Web-a.

Autori

Course Staff Image #1

Dr Nenad Stefanović

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu

Homepage

Course Staff Image #2

Miloš Šundić

Student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, smer Informacione tehnologije.

Course Staff Image #2

Boris Puzović

Student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, smer Informacione tehnologije.

Course Staff Image #2

Ivan Đunisijević

Student Fakulteta tehničkih nauka u Čačku, smer Informacione tehnologije.

Licenca: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

 1. Course Number

  UNIKG3
 2. Classes Start

  Jan 01, 2016
 3. Estimated Effort

  24:00
Enroll