Skip to main content

Statički elektricitet na benzinskim stanicama UNIKG

O kursu

Cilj kursa je upoznavanje polaznika sa osnovnim pojmovima vezanim za statički elekricitet, način njegovog stvaranja i nagomilavanja, posebno na benzinskim stanicama budući da su to mesta gde elektrostatička pražnjenja mogu dovesti do paljenja i požara. Teorijska razmatranja upotpunjena su primerima iz prakse uz preporuke o pravilnom ponašanju ljudi tokom dosipanja goriva u rezervoar vozilai male prenosive kontejnere.

Preduslovi

Nema posebnih preduslova za praćenje ovog kursa.

Predavač

Course Staff Image #1

Alenka Milovanović

http://www.ftn.kg.ac.rs/alenka.milovanovic

Često postavljana pitanja

Da li kurs zahteva izradu testova?

Ne, kurs ne zahteva izradu testova.

  1. Course Number

    UNIKG2
  2. Classes Start

    Jan 01, 2015
Enroll