Skip to main content

Praktikum iz programiranja-C jezik UNIKG

O kursu

U ovom kursu date su osnove programiranja u programskom jeziku C. Polaznici će biti u prilici da se upoznaju sa linijskom, razgranatom i cikličnom programskom strukturom, funkcijama, nizovima, strukturama i datotekama.Cilj kursa je ovladavanje praktičnim primerima kroz dati praktikum.

Perduslovi kursa

Nema preduslova za pohađanje ovog kursa.

Nastavnik

Često postavljana pitanja

Dodatna literatura?

Data je u sekciji Literatura.

Konsultacije

Obavljaju se elektronski, putem e-maila ili preko foruma.

  1. Course Number

    UNIKG1
  2. Classes Start

    Jan 01, 2014
Enroll