Skip to main content

GIS praktikum UNIKG

O ovom kursu

Praktikum za rad sa programskim alatom Intergraph GeoMedia Professional namenjen je pre svega stučnim licima sa baznim znanjem iz računarske tehnike. Praktikum je koncipiran tako da se pretpostavlja da je čitalac familijaran sa osnovnim funkcijama i operacijama koje se koriste pod Windows operativnim sistemom..

Cilj ovog praktikuma je da kroz realne, urađene primere, postupno, korak po korak uvede čitaoca u tajne korišćenja ove aplikacije.

Namena ovog praktikuma je da projektantima, stručnim i odgovornim licima pre svega zaposlenim u katastarskoj upravi, komunalnim preduzećima, elektroprivrednim i telekomunikacionim preduzećima, ali i studentima osnovnih i master studija omogući da se kroz praktičan rad osposobe za samostalno korišćenje ovog programskog paketa.

Za detaljnije upoznavanje sa materijalom sadržanim u ovom praktikumu, autori upućuju čitaoce na uputstvo za instaliranje programskog paketa GeoMedia Intergraph i korisničko uputstvo, gde mogu dobiti sve informacije u vezi programskog paketa GeoMedia Intergraph.

Zahtevi

Potrebno je poznavanje osnovnih funkcija i operacija koje se koriste pod Windows operativnim sistemom.

Takodje je potrebna instalacija programskog paketa Geomedia Professional 6.

Predavač

Zoran Jevremović

Zoran Jevremović

Magistar tehničkih nauka. Bavi se geografskim informacionim sistema i bazama podataka.

Najčešće postavljana pitanja

Da li mi je potrebna poseban udžbenik?

Ne. Sam prirucnik je dovoljan za upoynavanje sa funcijama programskog paketa Geomedia Professional.

Koji softver je potreban?

Geomedia Proffesional v6.

  1. Course Number

    106
  2. Classes Start

    Jan 01, 2014
Enroll