Skip to main content

Upoznajmo edX UB

Dobro došli na kurs "Upoznajmo edX"!

Kurs sadrži opis edX platforme i upstva za primenu iste. Tokom kursa predstvljene su i detaljno opisane opcije i mogucnosti edX platforme.Posebana pažnja posvećena je opisu upustva za kreiranja kurseva. Sadržaj kursa podeljen je u nekoliko poglavlja:
  • Kratko upoznavnje sa platformom
  • Kreiranje kurseva-vodic kroz studio
  • Podešavanja kursa

Predznanje

Potrebna najosnovnija informatička pismenost.

Kurs kreirali:

Course Staff Image #1

Marija Radojičić

Asistent Rudarsko-geološkog fakulteta na katediri za primenjenu matemtiku.

Često postavljana pitanja

Da li su kursevi besplatni?

Da, kursevi su besplatni.

Da li je kreiranje kurseva komplikovano?

Ne, kreiranje kurseva se brzo savlada.

Licenca: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

  1. Course Number

    UB7
  2. Classes Start

    Jan 01, 2014
Enroll