Skip to main content

Priprema podataka i rad u GeoliSS-u UB

Plan realizacije kursa:

I deo kursa obuhvata nastavu i vežbe u trajanju od 4 radnih dana. U toku jednog radnog dana, predviđeno je održavanje klasična 4 školska časa (trajanje časa od 45 min.) sa pauzama od 15 min. Po dogovoru i u zavisnosti od želja polaznika moguće je napraviti izmene u smislu održavanja nastave u vidu dva dvočasa sa dužom pauzom

II deo obuke podrazumeva obnavljanje pređenih tema i evaluaciju stečenih znanja i veština

Predavači

Course Staff Image #1

Ranka Stanković

Profesor na Katedri za primenjenu matematiku i informatiku Rudarsko-geološkog fakulteta, Šef Računarskog centra Rudarskog odseka Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje više predmeta iz oblasti informacionih tehnologija, geoinformatije, geostatističkog modeliranja ležišta, GIS-a.

Course Staff Image #2

Milica Pešić-Georgiadis

Diplomirani geolog, smer za regionalnu geologiju. Stručni saradnik i student doktorskih studija. Bavi se geomodelovanjem i

Licenca: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

  1. Course Number

    UB6
  2. Classes Start

    Jun 01, 2015
  3. Estimated Effort

    3 nedelje
Enroll