Skip to main content

ArcGIS: istrazne busotine i 3D vizualizacija UB

O kursu

Materijal namenjen studentima za kurseve vezane za geoinformacione tehnologije, geostatističko modeliranje ležišta i 3D vizualizaciju.

Polaznici će na kraju kursa biti osposobljeni da kreiraju model rudnog tela na osnovu podataka iz istražnih bušotina.

Preduslovi

Za vežbe je potreban ArcGIS 10.1 (Desktop)

Course Staff

Slika Ranke stanković

Ranka Stanković

Docent na Kaedri za primenjenu matematiku i informatiku Rudarsko-geološkog fakulteta, Šef Računarskog centra Rudarskog odseka Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predaje više predmeta iz oblasti informacionih tehnologija, geoinformatije, geostatističkog modeliranja ležišta, GIS-a.

Slika Milice Pešić Georgiadis

Milica Pešić Georgijadis

Diplomirani geolog, smer za regionalnu geologiju. Stručni saradnik i student doktorskih studija. Bavi se geomodelovanjem i

Slika Olivere Kitanović

Olivera Kitanović

Diplomirani inženjer informacionih sistema. Administrator u Računarskom centru Rudarskog odseka Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Bavi se razvojem geoinformacionih sistema, baza podataka i veb aplikacija. Učestvuje u pripremi nastave na predmetima iz oblasti informacionih i geoinformacionih tehnologija. Student je doktorskih studija.

Najčešće postavljana pitanja

Da li je potreban poseban udžbenik?

Ne, uz materijal sa kursa su date smernice na delove uputstava samog ArcGIS-a i neke relevantne radove iz oblasti.

Na kojim podacima vežbati?

U okviru lekcija se nalaze putanje i instrukcije za preuzimanje potrebnih podataka.

Koji softver je potreban?

ArcGIS 10.1 ili 10.2 (ArcMap i ArcScene)

Licenca: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

  1. Course Number

    UB3
  2. Classes Start

    Nov 16, 2014
Enroll