Skip to main content

Bibliotecki servisi UB

O kursu

Cilj ovog kursa je da polaznicima olakša snalaženje kroz bibliotečke servise. Na kursu će biti reči o katalozima i tehnikama njihove pretrage, kao i o pretraživanju izvora informacija u otvorenom pristupu, kao i nekih komercijalnih izvora. Biće reči o alatima koji značajno olakšavaju posao upravljanja referencama i izvorima informacija koje treba navesti u literaturi. Segment za doktorante će dati osnovne smernice vezane za pregled postojećih doktorskih teza, formatiranje teze, odabir časopisa za objavljivanje.

Polaznici će na kraju kursa biti osposobljeni za samostalno pretraživanje baza podataka i korišćenje alata za formatiranje naučno-istraživačkih radova što predstavlja koristan preduslov za razvijanje akademske karijere.

Preduslovi

Osim osnovne informacione pismenosti, ne postoje posebni preduslovi za ovaj kurs. Svi oni koji su raspoloženi da nauče ili obnove nešto o pronalaženju informacija su dobrodošli.

Predavači

Course Staff Image #1

Biljana Lazić

Radi kao bibliotekar na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Završila je osnovne i master studije na Katedri za bibliotekarstvo i informatiku, Filološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. Student doktorskih studija na Filološkom fakultetu, modul Kultura. Bavi se i pronalaženjem informacija i obradom prirodnih jezika.

Licenca: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

  1. Course Number

    UB1
  2. Classes Start

    Jan 12, 2014
  3. Estimated Effort

    4h
Enroll