Skip to main content

EXCEL U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU AMP

About This Course

Praćenje i analiza rada su oduvijek bili neizostavni dio poslovanja. Danas je to dosta olakšano primjenom savremenih softvera, a jedan od najčešće upotrebljavanih je Microsoft Excel (u daljem tekstu Excel). S obzirom na zastupljenost tabelarnog sumiranja podataka i izvještavanja u poslovanju, skoro je nemoguće ne susresti se sa izvještajima u Excel-u. Samim tim, poznavanje osnova Excel-a je postalo nezaobilazan uslov za uspješno poslovanje, a poznavanje načina za bržu i efikasniju upotrebu Excel-a može da bude samo prednost.

Ovdje će biti prikazana upotreba Excel-a za kreiranje baze podataka na osnovu dnevnih izvještaja, a zatim i za kreiranje mjesečnih, kvartalnih i ostalih izvještaja na osnovu kreirane baze. Funkcije koje će biti korištene tom prilikom su SUBTOTAL, SUMIF, SUMIFS, VLOOKUP, INDEX, MATCH, a biće obrađene i Pivot tabele. Prilikom objašnjavanja funkcija u Excel-u polazi se od pretpostavke da čitaoci poznaju osnove upotrebe Excel-a, pa samim tim i nisu objašnjavani načini upisivanja funkcija, čuvanja dokumenta i sl. Korišteni podaci su zasnovani na stvarnim podacima o radu u rudniku, ali su izmjenjeni zbog tajnosti poslovnih podataka i radi lakšeg objašnjavanja korištenih funkcija u Excel-u.

Requirements

Neophodno je osnovno znanje o Excel-u.

Course Staff

Course Staff Image #1

Aleksandar Lukić

Biography of instructor/staff member #1

  1. Course Number

    CS108
  2. Classes Start

    Jun 01, 2017
  3. Classes End

    Jul 28, 2017
Enroll